پنج شنبه ۶ تیر ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه کنکور سراسری
از بیکاری گسترده دانش آموختگان در مراکز آموزش عالی تا منطبق نبودن رشته های تحصیلی با نیاز بازار کار/ تحصیلکردگانی که نه راه پس دارند و نه راه پیش!
تحلیلی بر وضعیت پذیرفته شدگان کنکور سراسری در شهرستان کنارک؛

از بین قبول شدگان کنکور سراسری در شهرستان کنارک متاسفانه هنوز کرسی رشته های پزشکی و پیراپزشکی خالیست و کی پر خواهد شد والله اعلم...
پنج شنبه ۱ مهر ۱۳۹۵ - ۰۲:۴۶:۵۲