چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه میوه عناب یا کنار
وبلاگ نوشت:

عناب درختچه ای است متوسط با برگ های کشیده و ریز است که بسیاری منشا این گیاه را از چین و آسیا می دانند، گرچه بعد ها به طور نامعلومی پراکنده شده و امروزه علاوه بر شهرستان کنارک در بخش های گسترده ای از نقاط مختلف زمین دیده می شود . نام عناب شباهتی بسیار به اسم کنارک دارد!
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۴:۳۲